Strategie Smart City

Strategie Smart City

Proiect: Consultanță & Strategie Smart City

Beneficiar: Municipiu din România

O unitate administrativ-teritorială a contractat Konschaft în vederea elaborării Strategiei Smart City pentru municipiul administrat.

Proiectul semnat de Konschaft a inclus chestionarul aferent studiului sociologic ce a stat la baza elaborării strategiei, crearea şi implementarea campaniei de informare și consultare a cetățenilor, realizarea studiului sociologic și elaborarea strategiei.

Strategia urmăreşte o dezvoltare inteligentă a comunităţii prin implementarea de proiecte cu finanțare europeană.

Astfel, se dorește creșterea calității vieții pentru toți cetățenii prin integrarea noilor tehnologii digitale și implementarea unor proiecte precum digitalizarea serviciilor publice asigurate de administrația publică locală sau modernizarea infrastructurii urbane (iluminat public cu led automatizat și semaforizare inteligentă).

Totodată, prin măsurile smart aplicate, se vizează reducerea costurilor de operare a serviciilor publice și implicit reducerea impactului asupra mediului înconjurător.

Strategia Smart City realizată de Konschaft va ghida Beneficiarul în valorificarea oportunităţilor pe care le oferă astăzi tehnologia, atât în folosul comunității actuale, cât și în beneficiul următoarelor generații.

Vezi mai multe proiecte

Povestim? >>