Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană

Proiect: Consultanță & Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană

Beneficiar: Municipiu din România

O unitate administrativ-teritorială a contractat Konschaft în vederea elaborării strategiei integrate de dezvoltare urbană. Strategia este menită să ofere Beneficiarului coordonatele necesare pentru o dezvoltare sustenabilă a municipiului, pe termen lung, care să răspundă adecvat necesităților reale ale cetățenilor.

În cadrul acestui proiect, Konschaft a realizat chestionarul aferent studiului sociologic ce a stat la baza elaborării strategiei, a dezvoltat și a implementat campania de informare și consultare a cetățenilor, a realizat studiul sociologic și a elaborat strategia de dezvoltare pentru perioada 2021 – 2027.

Strategia se bazează pe proiecte cu finanțare europeană, urmărind valorificarea potențialului uman și a resurselor materiale disponibile pe plan local, precum și atragerea de noi investiții. Proiectele vizează toate domeniile de activitate importante și au ca obiectiv îmbunătățirea calității vieții prin dezvoltarea economiei, a componentelor de infrastructură, a sistemelor de sănătate și educație, cât și a mediului cultural.

Oferind răspunsuri clare și soluții potrivite Beneficiarului, strategia integrată de dezvoltare urbană realizată de Konschaft va ghida în mod corect următorii paşi în dezvoltarea municipiului.

Vezi mai multe proiecte

Povestim? >>