Materiale de comunicare pentru POR 2014-2020

Design grafic & print by Konschaft

Proiect: Design grafic & Print

Beneficiar: Agenție pentru Dezvoltare Regională

O agenție pentru dezvoltare regională a contractat Konschaft, pentru o perioadă de un an,  în vederea realizării materialelor de comunicare dedicate promovării Programului Operațional Regional 2014-2020.

În cadrul proiectului, Konschaft a realizat atât conceptul grafic, precum și producția materialelor, asigurând inclusiv livrarea acestora. Au fost create și tipărite reviste lunare, broșuri, calendare, precum și alte materiale de comunicare necesare pentru activitățile de informare organizate de beneficiar.

Vezi mai multe proiecte

Povestim? >>