How do you see
the future?

Konschaft asigură servicii de consultanță în marketing care facilitează valorificarea oportunităților și abordarea provocărilor în mod eficient, atât în sectorul public, cât și în mediul privat.

Management de proiect

 

Mobilizând eficient resursele, Konschaft implementează proiecte care au impact, prin care sprijină beneficiarii să își îndeplinească obiectivele.

Rezultate

Proiect: Proiect de promovare dedicat protejării mediului
Beneficiar: ONG de mediu

Un ONG dedicat protejării mediului a contractat Konschaft pentru elaborarea și implementarea unei campanii de comunicare, în cadrul unui proiect cu finanțare europeană. Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea gradului de conștientizare la nivel local cu privire la importanța conservării mediului.

Konschaft a realizat managementul proiectului de promovare, a conceput materialele de comunicare tipărite (de la creație, la producție), a creat website-ul dedicat proiectului, a realizat filmul de prezentare a ariilor naturale protejate și a organizat conferința de lansare a proiectului și întâlnirile publice în rândul comunităților de pe raza teritoriilor cu statut de arii protejate.

Suntem deschiși provocărilor.

Insights