Fundamentarea unei investiții în Luxury Apparel Retail

Proiect: Consultanță & Studiu de fundamentare a investiției

Beneficiar: Companie din industria Fashion & Clothing/ Apparel Retail

O companie din industria Fashion & Clothing a contractat Konschaft pentru servicii de consultanță privind fundamentarea unei investiții în Apparel Retail. 

Având drept punct de plecare brief-ul rezultat din consultările derulate împreună cu Beneficiarul, Konschaft a realizat studiul secundar, de tip desk research, asupra pieței de îmbrăcăminte din România. Obiectivul Beneficiarului: deschiderea unei rețele de magazine de tip outlet, dedicate exclusiv unor produse vestimentare de lux.

Studiul a inclus analiza situației actuale a industriei Fashion & Clothing din România, respectiv a sectorului de retail aferent, identificarea clientului potențial și analiza comportamentului de consum, analiza situației economice actuale și a orizontului favorabil investiției, analiza SWOT a colecției de branduri din portofoliul Beneficiarului și concluzia privind oportunitatea de a investi și de a implementa proiectul sub conceptul luxury outlet.

Vezi mai multe proiecte

Povestim? >>