How do you see
the future?

Konschaft asigură servicii de consultanță în marketing care facilitează valorificarea oportunităților și abordarea provocărilor în mod eficient, atât în sectorul public, cât și în mediul privat.

Consultanță financiară

 

Konschaft asigură servicii de consultanță financiară prin care sprijină beneficiarii să prevină sau să diminueze riscurile financiare, să dezvolte companii performante și să maximizeze profitul.

 

 Analiză economico-financiară

|   Analiză de rentabilitate

|   Analiză a costurilor

|   Analiză bugetară

|   Plan de reducere a costurilor

|   Dezvoltare de sisteme de control financiar

|   Managementul stocurilor

|   Managementul imobilizărilor

|   Managementul resurselor financiare

|   Prognoză financiară

|   Eficientizare fiscală

|   Raportare financiară conform OMFP sau IFRS

|   Consultanță în vederea implementării standardelor de raportare IFRS

|   Consultanță în vederea reorganizării din punc de vedere fiscal & financiar

Rezultate

Proiect: Consultanță financiară
Beneficiar: Companie din sectorul Real Estate

O companie din sectorul Real Estate a contractat servicii de consultanță financiară, având drept obiectiv maximizarea profitului.

În urma analizei efectuate, unul dintre aspectele identificate a fost faptul că stabilirea bazei impozabile se realiza prin includerea în calcul a îmbunătățirilor aduse de chiriași spațiului închiriat. Raportul de evaluare a inclus o serie de recomandări, precum refacturarea către chiriași a costului suplimentar generat de impozit.

După aplicarea recomandărilor încluse în raportul de evaluare, beneficiarul a înregistrat o creștere a profitului net anual cu 4%.

Suntem deschiși provocărilor.

Insights