Strategie de Comunicare Publică

Proiect: Consultanță & Elaborare Strategie de Comunicare Publică

Beneficiar: Consiliu Județean din România

O autoritate publică din România, reprezentată de un Consiliu Județean, a contractat Konschaft în vederea elaborării strategiei de comunicare publică.

Prin intermediul strategiei, Consiliul Județean beneficiar își propune să eficientizeze comunicarea cu instituțiile partenere și cu societatea civilă. Obiectivul general: comunicare deschisă, prin informare corectă și dialog constructiv, pentru un județ administrat corect și dezvoltat în beneficiul întregii comunități.

În cadrul proiectului, Konschaft a conceput chestionarul aferent studiului sociologic necesar evaluării situației actuale, a dezvoltat și a implementat campania de informare și consultare a cetățenilor din județ, a realizat studiul sociologic și a elaborat strategia de comunicare propriu-zisă, în formă finală.

Strategia de Comunicare Publică realizată de Konschaft furnizează date corecte privind așteptările societății civile și ale partenerilor instituționali și propune un model de comunicare potrivit contextului local. Astfel, strategia va facilita buna comunicare necesară pentru inovare și creșterea performanței în administrația publică beneficiară.

Vezi mai multe proiecte

Povestim? >>

Strategie Smart City

Strategie Smart City

Proiect: Consultanță & Strategie Smart City

Beneficiar: Municipiu din România

O unitate administrativ-teritorială a contractat Konschaft în vederea elaborării Strategiei Smart City pentru municipiul administrat.

Proiectul semnat de Konschaft a inclus chestionarul aferent studiului sociologic ce a stat la baza elaborării strategiei, crearea şi implementarea campaniei de informare și consultare a cetățenilor, realizarea studiului sociologic și elaborarea strategiei.

Strategia urmăreşte o dezvoltare inteligentă a comunităţii prin implementarea de proiecte cu finanțare europeană.

Astfel, se dorește creșterea calității vieții pentru toți cetățenii prin integrarea noilor tehnologii digitale și implementarea unor proiecte precum digitalizarea serviciilor publice asigurate de administrația publică locală sau modernizarea infrastructurii urbane (iluminat public cu led automatizat și semaforizare inteligentă).

Totodată, prin măsurile smart aplicate, se vizează reducerea costurilor de operare a serviciilor publice și implicit reducerea impactului asupra mediului înconjurător.

Strategia Smart City realizată de Konschaft va ghida Beneficiarul în valorificarea oportunităţilor pe care le oferă astăzi tehnologia, atât în folosul comunității actuale, cât și în beneficiul următoarelor generații.

Vezi mai multe proiecte

Povestim? >>

Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană

Proiect: Consultanță & Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană

Beneficiar: Municipiu din România

O unitate administrativ-teritorială a contractat Konschaft în vederea elaborării strategiei integrate de dezvoltare urbană. Strategia este menită să ofere Beneficiarului coordonatele necesare pentru o dezvoltare sustenabilă a municipiului, pe termen lung, care să răspundă adecvat necesităților reale ale cetățenilor.

În cadrul acestui proiect, Konschaft a realizat chestionarul aferent studiului sociologic ce a stat la baza elaborării strategiei, a dezvoltat și a implementat campania de informare și consultare a cetățenilor, a realizat studiul sociologic și a elaborat strategia de dezvoltare pentru perioada 2021 – 2027.

Strategia se bazează pe proiecte cu finanțare europeană, urmărind valorificarea potențialului uman și a resurselor materiale disponibile pe plan local, precum și atragerea de noi investiții. Proiectele vizează toate domeniile de activitate importante și au ca obiectiv îmbunătățirea calității vieții prin dezvoltarea economiei, a componentelor de infrastructură, a sistemelor de sănătate și educație, cât și a mediului cultural.

Oferind răspunsuri clare și soluții potrivite Beneficiarului, strategia integrată de dezvoltare urbană realizată de Konschaft va ghida în mod corect următorii paşi în dezvoltarea municipiului.

Vezi mai multe proiecte

Povestim? >>

Consultanță pentru campanie electorală

Consultanță pentru campanie electorală

Proiect: Campanie electorală

Beneficiar: Candidat la alegerile locale 2020

Un Beneficiar motivat să schimbe în bine o comunitate locală a contractat Konschaft pentru servicii de consultanță în vederea elaborării și implementării unei campanii electorale pentru alegerile locale.

În cadrul acestui proiect, Konschaft a realizat analiza situației actuale, a elaborat strategia de comunicare, a realizat brandul de candidat și materialele de comunicare aferente, implementând totodată campania de comunicare propriu-zisă, online și offline și asigurând managementul de proiect pe toată durata campaniei.

Astfel, Konschaft a dezvoltat pentru Beneficiar un pachet complet de soluții de comunicare, care să crească notorietatea candidatului și a echipei sale și să mobilizeze electoratul să iasă la vot în favoarea sa.

Vezi mai multe proiecte

Povestim? >>

Fundamentarea unei investiții în Luxury Apparel Retail

Proiect: Consultanță & Studiu de fundamentare a investiției

Beneficiar: Companie din industria Fashion & Clothing/ Apparel Retail

O companie din industria Fashion & Clothing a contractat Konschaft pentru servicii de consultanță privind fundamentarea unei investiții în Apparel Retail. 

Având drept punct de plecare brief-ul rezultat din consultările derulate împreună cu Beneficiarul, Konschaft a realizat studiul secundar, de tip desk research, asupra pieței de îmbrăcăminte din România. Obiectivul Beneficiarului: deschiderea unei rețele de magazine de tip outlet, dedicate exclusiv unor produse vestimentare de lux.

Studiul a inclus analiza situației actuale a industriei Fashion & Clothing din România, respectiv a sectorului de retail aferent, identificarea clientului potențial și analiza comportamentului de consum, analiza situației economice actuale și a orizontului favorabil investiției, analiza SWOT a colecției de branduri din portofoliul Beneficiarului și concluzia privind oportunitatea de a investi și de a implementa proiectul sub conceptul luxury outlet.

Vezi mai multe proiecte

Povestim? >>

Materiale de comunicare pentru POR 2014-2020

Design grafic & print by Konschaft

Proiect: Design grafic & Print

Beneficiar: Agenție pentru Dezvoltare Regională

O agenție pentru dezvoltare regională a contractat Konschaft, pentru o perioadă de un an,  în vederea realizării materialelor de comunicare dedicate promovării Programului Operațional Regional 2014-2020.

În cadrul proiectului, Konschaft a realizat atât conceptul grafic, precum și producția materialelor, asigurând inclusiv livrarea acestora. Au fost create și tipărite reviste lunare, broșuri, calendare, precum și alte materiale de comunicare necesare pentru activitățile de informare organizate de beneficiar.

Vezi mai multe proiecte

Povestim? >>

Creșterea traficului organic prin optimizarea platformei online

Consultanta & Website by Konschaft

Proiect: Consultanță & Website

Beneficiar: Companie Pharma

O companie din industria Human Health Pharma a solicitat o revizuire a website-ului de prezentare și vânzare.

În urma analizei efectuate de Konschaft, a fost aplicată o abordare orientată spre creșterea vizibilității online și implicit a conversiilor din traficul organic. A rezultat o creștere cu 60% a numărului de utilizatori, în doar 4 luni de la aplicarea soluțiilor dezvoltate și implementate de Konschaft.

Vezi mai multe proiecte

Povestim? >>

Optimizare financiară prin soluții de eficientizare a gestiunii stocurilor

Consultanta financiara & promovare by Konschaft

Proiect: Consultanță financiară & Promovare

Beneficiar: Companie din sectorul FMGC

O companie din sectorul FMGC a contractat Konschaft pentru servicii de consultanță în vederea îmbunătățirii randamentului financiar.

În urma analizei efectuate, s-a concluzionat că transportul anumitor categorii de produse prezenta un cost mai mare decât necesarul optim pentru operaționalizare. Analiza achizițiilor a reliefat faptul că departamentul de achiziții efectua doar comenzi pentru minimum de cantități, menite să asigure un stoc permanent.

Prin urmare, împreună cu departamentul de marketing și vânzări, a fost concepută o campanie pentru stimularea vânzărilor pentru categoria de produse care genera costuri ridicate de transport. Astfel, înregistrând comenzi pentru cantități optime de produse, costurile de distribuție au fost reduse, iar marja brută pentru categoria respectivă a crescut cu 66%.

Vezi mai multe proiecte

Povestim? >>

Business performant, fondat cu finanțare Start-Up Nation

Proiect: Accesare de fonduri nerambursabile

Beneficiar: Firmă din industria serviciilor tipografice

Un antreprenor interesat să dezvolte o afacere în domeniul serviciilor tipografice a contractat Konschaft pentru servicii de consultanță în vederea accesării unei finanțări nerambursabile prin programul Start-Up Nation.

În cadrul acestui contract, Konschaft a oferit servicii complete, de la scrierea proiectului, la depunerea acestuia și asigurarea consultanței pentru implementare.  Proiectul a câștigat finanțarea, iar Konschaft continuă colaborarea cu beneficiarul, asigurând serviciile de promovare.

Vezi mai multe proiecte

Povestim? >>

Maximizarea profitului prin optimizarea costurilor de producție a materialelor de marketing

Design grafic & Print by Konschaft

Proiect: Design grafic & Print

Beneficiar: Companie de consultanță dedicată industriei medicale

O companie ce oferă servicii de consultanță în domeniul medical a contractat Konschaft, pe termen lung, pentru realizarea de materiale de comunicare, de la creație la producție.

În urma analizei efectuate privind solicitările primite și necesitățile de comunicare ale beneficiarului, Konschaft a propus o nouă soluție tehnică, cu scopul de a optimiza atât costurile, cât și calitatea materialelor realizate. Astfel, calitatea a fost îmbunătățită, iar costurile de producție au fost reduse cu aproximativ 10%.

Vezi mai multe proiecte

Povestim? >>